'; while ($row = @mysql_fetch_assoc($gotten)) { $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body=$body.''; $body.=''; $body.=''; $body.=''; $body=$body.''; } $body=$body.'
'.$row['marke'].' '.$row['modelis'].', '.$row['kebulas'].', '.$row['metai'].' m.'; if ($_SESSION['loged_in']==1) { $body.='  REDAGUOTI'; } $body.='
CC:'.$row['cc'].'Pavar� d���:'.$row['begiai'].'
Spalva:'.$row['spalva'].'Kuro tipas:'.$row['kuras'].'
Vairas:'.$row['vairas'].'Ardymui:'.$row['ardymui'].'
B�sena:'.$row['busena'].'Kaina:'.$row['kaina'].'
Komentaras:'.$row['komentaras'].'

Nuotraukos:  1'; $body.=' 2'; $body.=' 3'; $body.=' 4
'; $body=$body.'

'; $body=$body.'Atgal'; } require($templ); ?>